ΜΕΝΟΥ
Το καλάθι σας

Ἕνας ἀσκητής ἐπίσκοπος

Ἕνας ἀσκητής ἐπίσκοπος
Ἕνας ἀσκητής ἐπίσκοπος

Ἕνας ἀσκητής ἐπίσκοπος

Συγγραφέας : Πέτρος μοναχός καί πρεσβύτερος

Κατηγορία : Ἁγιολογικά

Έκδοση : 12η-2013

Σχήμα : 14x21

Βιβλιοδεσία : μαλακή

Αριθμός σελίδων : 344

798-960-9626-19-4


 

Τιμή : 9,00 €
 
Περιγραφή

 

Οἱ ἀγῶνες, οἱ διδαχές, τά θαύματα καί οἱ προσευχές τοῦ ἁγίου Νήφωνος Κωνσταντιανῆς, ἑνός ἱεράρχη τοῦ 4ου αἰ., πού εὐαρέστησε τό Θεό μέ τίς σκληρές ἀσκήσεις καί τήν ἐνάρετη πολιτεία του. Ὁ ὅσιος Νήφων ἀποτελεῖ γιά κάθε ἀγωνιζόμενο χριστιανό ὑπόδειγμα θάρρους στόν πόλεμο ἐναντίον τῶν νοητῶν ἐχθρῶν, πού τούς κατανίκησε μέ τρία πανίσχυρα πνευματικά ὅπλα: τήν ταπείνωση, τήν προσευχή καί τή νηστεία. Σέ παράρτημα ἐκδίδονται ὁ Παρακλητικός Κανών τοῦ ὁσίου καί οἱ κατανυκτικότατες προσευχές του (στό πρωτότυπο).

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ… 5

Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΗΦΩΝΟΣ… 13

            Ἀπό τήν Αἴγυπτο στή Βασιλεύουσα            … 15

            Τά πρῶτα γράμματα… 19

            Οἱ πρῶτες ἀρετές… 20

            Ἡ πτώση… 22

            Ἡ μετάνοια… 26

            Ἡ προστασία τῆς Παναγίας… 31

            Ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς καί τῆς νηστείας… 35

            Πόλεμος μέ τήν αἰσχρολογία… 37

            Πόλεμος μέ τή λαιμαργία… 40

            Πόλεμος μέ τόν ὕπνο… 42

            Πόλεμος μέ τή σάρκα… 43

            «Κύριος ταπεινοῖς δίδωσι χάριν»… 48

            Ὁ μεγάλος πειρασμός… 54

            Ὑπομονή στόν πόνο… 62

            Ὁ δρόμος τῶν ἀρετῶν… 64

            Ἡ σημασία τῆς μετάνοιας… 65

            Τό μεγαλεῖο τῆς ταπεινοφροσύνης… 70

            Ὁ σωστός ἐκκλησιασμός… 73

            «Προσευχὴ ταπεινοῦ νεφέλας διῆλθε»… 74

            Τό μίασμα τῆς ἀκολασίας… 77

            Τό ἁγιασμένο λάδι… 80

            Τό πνεῦμα τῆς κενοδοξίας… 82

            Τά κατορθώματα τῶν δαιμόνων… 88

            Ἡ ὥρα τοῦ φαγητοῦ… 89

            Ἡ ἐξουδετέρωση τῆς ὑπερηφάνειας… 90

            Γιατί ὁ κόσμος μισεῖ τούς δικαίους… 91

            Ὁ τόπος καί ὁ τρόπος τῆς σωτηρίας… 94

            Ἀποκάλυψη γιά τό βασιλιά Σολομώντα… 96

            Ὁ θάνατος καί ἡ ἔξοδος τῆς ψυχῆς… 98

            Δεύτερος Παῦλος… 101

            Ὁ μισθός τῆς ἐλεημοσύνης… 102

            Οἱ λογισμοί τῆς βλασφημίας… 106

            «Τίς Θεὸς μέγας ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν;»… 107

            Τό δαιμόνιο ἀποκαλύπτει… 109

            Ἡ τιμωρία τῆς φιλαργυρίας… 111

            Ἡ μαύρη φυλή καί ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν… 113

            Ἱκεσία γιά τήν ὥρα τοῦ θανάτου… 120

            «Δανείζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχόν»… 128

            Προσκύνημα σέ μοναστήρια… 130

            «Μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς»… 132

            Ἡ μέλλουσα κρίση… 134

            Ἡ δύναμη τῆς ταπεινοφροσύνης… 167

            Ἡ δύναμη τοῦ Σταυροῦ… 169

            Ὁ τελωνισμός τῶν ψυχῶν… 171

            Θαυματουργικές θεραπεῖες… 185

            Ἡ εὐεργετική ἀρρώστια… 186

            Ὁ κακοθάνατος ἁμαρτωλός… 188

            Θάνατος ἐξιλεωτικός… 193

            Ἡ δικαιοκρισία τοῦ Θεοῦ… 197

            Μεγάλη δέηση… 201

            Μεγάλη δοξολογία… 207

            Φίλος τῶν ἀγγέλων… 209

            Ἄγγελοι συλλειτουργοί… 213

            Ἔξω ἀπό τήν πόλη… 216

            Τά τραγούδια τῶν δαιμόνων… 221

            Τά δῶρα τοῦ Χριστοῦ… 226

            Ὑποθῆκες ζωῆς… 229

            Μιά νυχτερινή προσευχή… 233

            Οἱ ἐχθροί καί οἱ σύμμαχοί μας… 242

            «Πρόσεχε σεαυτῷ»… 245

            Ἡ αἰτία τῶν συμφορῶν… 248

            Γιατί ὑποφέρουν τ᾿ ἄκακα νήπια… 250

            Ἡ παρουσία τῶν ἁγίων… 251

            Ἡ χάρη τοῦ ἀναδόχου… 253

            Ἡ διάκριση τῶν λογισμῶν… 255

            Ἐγκράτεια καί πάθη… 256

            Θά γίνει ἀνάσταση τῶν νεκρῶν;… 259

            Ἡ παγίδα τοῦ Θεοῦ… 263

            Ποιμενάρχης… 269

            Ἡ θάλασσα τοῦ κόσμου… 273

            Οἱ δυό γυναῖκες… 275

            Τό προμήνυμα τοῦ τέλους… 278

            Ἡ τελευταία ἐπίγεια προσευχή… 283

            Τό τέλος… 288

ΟΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΗΦΩΝΟΣ (στό πρωτότυπο κείμενο)… 293

            Μικρὰ δέησις πρὸς τὴν Θεοτόκον… 295

            Εὐχὴ ἀσθενοῦς πρὸ τῆς θείας Μεταλήψεως… 295

            Εὐχὴ ἰαθέντος πρὸ τῆς θείας Μεταλήψεως… 295

            Εὐχαριστία μετὰ τὸ γεῦμα… 296

            Αἴτησις συγχωρήσεως… 296

            Αἴτησις βοηθείας κατὰ τῶν πειρασμῶν… 296

            Εὐχὴ πρὸς ἀπαλλαγὴν ἀπὸ τῆς κενοδοξίας… 296

            Εὐχὴ ἐπὶ λογισμοῖς ἀπιστίας… 297

            Προσευχὴ μετανοίας καὶ ἐπιστροφῆς… 297

            Αἴτησις ἀρετῶν… 298

            Αἴτησις ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τῶν παθῶν… 299

            Εὐχὴ Χριστολογική… 299

            Εὐχὴ συντριβῆς καὶ μετανοίας… 300

                        Προσευχὴ ὅτε ἡ ψυχὴ χωρίζεται τοῦ σώματος, καὶ εἰς ψυχοῤῥαγοῦντα… 301

            Εὐχὴ δοξολογίας… 305

            Προσευχὴ ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν… 306

            Αἴτησις σωτηρίας ἐκ τῆς κολάσεως… 306

            Εὐχὴ συγχωρήσεως διὰ τὴν πύρωσιν τῆς σαρκός… 306

            Εὐχὴ μετανοίας εἰς τὸν Θεὸν Πατέρα… 307

            Αἴτησις προστασίας ἐκ τῶν δαιμόνων… 307

            Μεγάλη δέησις… 308

            Μεγάλη δοξολογία… 310

            Ἐκτενὴς κατανυκτικὴ ἱκεσία… 311

            Αἴτησις βοηθείας κατὰ τῶν δαιμόνων… 316

            Εὐχὴ ὑπέρ τοῦ σύμπαντος κόσμου… 317

ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΣΙΟΝ ΝΗΦΩΝΑ… 321

Γράψτε μια αξιολόγηση

Σημείωση: η HTML δεν επεξεργάζεται!
Κακή Καλή
Captcha
9,00€
  • Προσωρινά Εξαντλημένο: Διαθέσιμο
  • ISBN: 9789609626194
Προβολές Προϊόντος: 789
Τα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.