ΜΕΝΟΥ
Το καλάθι σας

Απαντήσεις Σέ Ερωτήματα Χριστιανῶν

Απαντήσεις Σέ Ερωτήματα Χριστιανῶν
Απαντήσεις Σέ Ερωτήματα Χριστιανῶν

Ἀπαντήσεις σέ ἐρωτήματα χριστιανῶν

Συγγραφέας : Γέρων Εὐστράτιος (Γκολοβάνσκι)

Κατηγορία : Β) Κείμενα

Έκδοση : 4η-2012

Σχήμα : 13x20

Βιβλιοδεσία : μαλακή

Αριθμός σελίδων : 224

978-960-9626-00-2


 

Τιμή : 6,00 €
 
Περιγραφή

Διακόσιες ἐρωτήσεις χριστιανῶν πάνω σέ διάφορα ψυχωφέλιμα θέματα μέ τίς ἀντίστοιχες ἀπαντήσεις τους ἀπό τόν γέροντα Εὐστράτιο (Γκολοβάνσκι). Οἱ ἐρωταποκρίσεις αὐτές αἰχμαλωτίζουν τό ἐνδιαφέρον τοῦ ἀναγνώστη μέ τήν ποικιλία τῶν θεμάτων τους, ἀλλά καί μέ τήν ἐκφραστική λιτότητα, τή σαφήνεια, τήν πειστικότητα καί, κυρίως, τήν εὐαγγελικότητα καί πατερικότητά τους.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος… 5

1. Τί νά κάνουμε, ὅταν ἐνοχλούμαστε ἀπό τά ἄσχημα λόγια

            ἤ τίς ἄπρεπες ἐνέργειες τῶν ἄλλων;… 9

2. Πῶς μποροῦμε νά παραμένουμε ἤρεμοι πάντοτε,

            σ’ ὅλες τίς περιστάσεις τῆς ζωῆς μας;… 10

3. Ὥς πότε θά πρέπει νά κάνω ὑπομονή;… 10

4. Πῶς θ’ ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τόν περισπασμό τήν ὥρα τῆς προσευχῆς;… 11

5. Πῶς θ’ ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τίς ἁμαρτωλές συνήθειες;… 11

6. Γιατί εἶναι τόσο πολύτιμος ὁ χρόνος τῆς ἐπίγειας ζωῆς μας… 11

7. Τί σημαίνει χριστιανική ἐλευθερία;… 12

8. Ποιό νόημα κρύβεται πίσω ἀπό τίς θλίψεις

            πού τόσο συχνά μᾶς ἐπισκέπτονται;… 13

9. Ποιές εἶναι οἱ συνέπειες τῆς ὀκνηρίας

            καί πῶς θ’ ἀπαλλαγοῦμε ἀπ᾿ αὐτήν;… 14

10. Εἶναι ὠφέλιμη ἡ σωματική νηστεία,

            ἄν δέν συνοδεύεται καί ἀπό τήν πνευματική νηστεία;… 16

11. Ποιό εἶναι τό πιό ἐπικίνδυνο πάθος… 16

12. Εἶναι βλασφημία ἡ βαρυγγώμια ἑνός ἀνθρώπου γιά τήν κακή του τύχη;… 17

13. Τί εἶναι ἡ φιλαυτία, πῶς παρουσιάζεται στόν ἄνθρωπο

            καί πῶς ξεριζώνεται;… 18

14. Εἶναι ἀλήθεια πώς τό σῶμα μας, μετά τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν,

            θά εἶναι διαφορετικό ἀπό τό σῶμα πού ἔχουμε τώρα;… 19

15. Μποροῦμε νά σωθοῦμε παραμένοντας στόν κόσμο,

            ἤ πρέπει ν’ ἀποτραβηχτοῦμε σέ μοναστήρι;… 20

16. Τί νά κάνω, ὅταν ἀκούω κάποιον νά κατακρίνει τόν πλησίον;…20

17. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι στήν ἐποχή μας οἱ ἄνθρωποι ἄλλαξαν, γι᾿ αὐτό καί

            εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι πού ζοῦν σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ;… 21

18. Ποιά εἶναι τά σημάδια τῆς πραγματικῆς ταπεινώσεως;… 21

19. Δέν εἶναι ἀρκετό τό ν’ ἀποφεύγω τό κακό;… 22

20. Πῶς μποροῦμε νά μάθουμε ἄν θά σωθοῦμε;… 22

21. Γιατί, ἄν καί συχνά ἐπαναλαμβάνω τήν προσευχή τοῦ τελώνη –«Θεέ μου,

            σπλαχνίσου με, τόν ἁμαρτωλό»–, δέν βλέπω καμιάν ἀλλαγή στή ζωή μου;… 22

22. Εἶναι, ἄραγε, εὐτυχισμένος ὅποιος ἀγαπάει ὅλους τούς ἀνθρώπους;… 23

23. Ποιό εἶναι τό πιό δύσκολο πράγμα γιά ἕνα χριστιανό;… 24

24. Ποιές ἀσκήσεις εἶναι πιό εὐάρεστες στόν Θεό;… 25

25. Ποῦ κάνουμε τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ; Μόνο πάνω μας ἤ καί ἀλλοῦ;

            Καί σέ ποιές περιπτώσεις τό κάνουμε;… 25

26. Ὅταν προσευχόμαστε μέ πίστη γιά τίς ἀνάγκες μας,

            ὁ Θεός μᾶς εἰσακούει πάντα;… 26

27. Γιά ποιό πράγμα θά ἀπολογηθοῦμε περισσότερο τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως;… 26

28. Μπορεῖ κανείς νά φτάσει στήν τελειότητα χωρίς πειρασμούς;… 27

29. Ἐπιτρέπεται νά καταφεύγουμε στά μέντιουμ

            γιά νά μαθαίνουμε τό μέλλον;… 27

30. Ποιά εἶναι τά γνωρίσματα τῆς ἀληθινῆς μετάνοιας;… 28

31. Πῶς θά μαλακώσει ἡ θλίψη γιά τόν θάνατο τῶν παιδιῶν μας;… 29

32. Ποιός πιστεύει σωστά στόν Χριστό καί, ἑπομένως,

            εἶναι πραγματικά ὀρθόδοξος χριστιανός;… 30

33. Μπορεῖ νά συγκριθεῖ ἡ κρίση τῶν ἀνθρώπων μέ τήν κρίση τοῦ Θεοῦ;… 33

34. Εἶναι μεγάλη ἡ δύναμη τῆς κενοδοξίας;… 33

35. Γιατί ἡ ὑποκρισία εἶναι μεγάλη ἁμαρτία;… 33

36. Πρέπει νά πιστεύουμε στά ὄνειρα, καί μάλιστα σ’ ἐκεῖνα

            πού φαίνονται ἀποκαλυπτικά τοῦ μέλλοντος;… 34

37. Εἶμαι φτωχή καί μέ μάνα χήρα. Κάποιοι πλούσιοι, τάζοντάς μου

            ἀκριβά δῶρα, μέ καλοῦν στήν ἁμαρτία. Πρέπει νά φυλάξω

            μέ κάθε θυσία τή σωματική μου ἁγνεία;… 35

38. Γιατί τούς ἀνθρώπους τούς βρίσκουν τόσες δυστυχίες;… 38

39. Γιατί ζητᾶμε τήν εὐλογία τῶν ἱερέων;… 38

40. Πῶς μποροῦμε νά σωθοῦμε;… 39

41. Τί εἶναι ἐκεῖνο πού διώχνει τόν φόβο τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν ψυχή;… 39

42. Τί νά κάνω, ὅταν μέ βασανίζουν σαρκικοί λογισμοί;… 40

43. Τί κακό προέρχεται ἀπό τή φιλαργυρία;… 40

44. Ποιός εἶναι ὁ ἀληθινός πλοῦτος;… 41

45. Πρέπει νά φυλᾶμε τή γλώσσα μας καί τ’ αὐτιά μας;… 42

46. Τί διώχνει τή μνήμη τοῦ Θεοῦ ἀπό τό νοῦ;… 43

47. Μποροῦμε νά ὑπερηφανευόμαστε γιά κάτι καλό πού ἔχουμε;… 44

48. Ὅταν ὁ χριστιανός εἶναι ἄρρωστος σωματικά,

            πρέπει νά καταφεύγει στούς γιατρούς;

            Μπορεῖ μήπως νά ἀπευθύνεται καί σέ μάγους;… 44

49. Γιατί πρέπει νά προσεύχομαι ἀδιάλειπτα;… 45

50. Εἶναι δυνατό νά ὑποφέρουν τά παιδιά ἐξαιτίας

            τῶν ἀδικιῶν τῶν γονιῶν τους;… 46

51. Πῶς μποροῦμε νά παρηγορηθοῦμε γιά τόν θάνατο μελῶν τῆς οἰκογένειάς μας;… 47

52. Γιατί κατακρίνουμε τόσο εὔκολα τόν πλησίον;… 48

53. Πῶς μποροῦμε ν’ ἀπαλλαγοῦμε ἀπό

            τήν κακή συνήθεια τῆς κατακρίσεως τοῦ πλησίον;… 48

54. Ἄν θέλουμε νά μᾶς συγχωρήσει ὁ Θεός γιά τ’ ἁμαρτήματά μας,

            πρέπει κι ἐμεῖς ὁπωσδήποτε νά συγχωροῦμε τούς συνανθρώπους μας;… 49

55. Στίς θλίψεις μας πῶς μποροῦμε νά παρηγορηθοῦμε;… 50

56. Ἄν κάποιος μέ παρακαλέσει νά προσευχηθῶ γι’ αὐτόν,

            ἔχω τό δικαίωμα νά τοῦ ἀρνηθῶ, νιώθοντας τήν ἀναξιότητά μου;… 51

57. Συχνά βλέπουμε σέ περιοδικά, σέ ἐφημερίδες, σέ γραμματόσημα κ.ἀ.

            τυπωμένες εἰκόνες ἁγίων. Τί νά κάνουμε μ’ αὐτές;… 52

58. Ποιά εἶναι ἡ ἀληθινή χαρά;… 52

59. Γιατί ἡ μέλλουσα ζωή εἶναι κρυμμένη ἀπό μᾶς;… 52

60. Ποιό εἶναι τό περιεχόμενο τῆς ἀγάπης πρός τούς ἐχθρούς;… 54

61. Ποιές εἶναι οἱ ὑποχρεώσεις τῶν χριστιανῶν

            ἀπέναντι στούς «κεκοιμημένους»;… 55

62. Ποιά εἶναι ἡ εὐθύνη μας γιά τίς ξένες ἁμαρτίες;… 57

63. Ποιές εἶναι οἱ ἁμαρτίες μέ τίς ὁποῖες ἀθετεῖται ἡ ἁγνεία;

            Καί τί κακό παθαίνει ὁ ἄνθρωπος ἀπό τήν ἀθέτησή της;… 58

64. Γιατί λεγόμαστε ὀρθόδοξοι χριστιανοί;… 61

65. Ποιά πρέπει νά εἶναι ἡ σχέση μας μέ τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο;… 61

66. Πρέπει νά φροντίζει ὁ χριστιανός γιά τή

            φύλαξη τῆς ζωῆς καί τῆς ὑγείας του;… 63

67. Ποιός δέν ἀγαπάει τήν πατρίδα του;… 64

68. Γιατί ὁ καθένας μας ἔχει χρέος ν’ ἀγαπάει τούς ἄλλους;… 64

69. Κινδυνεύει, ἄραγε, νά χαθεῖ ἡ Ὀρθοδοξία μέσα

            στό πλῆθος τῶν μή ὀρθόδοξων ὁμολογιῶν;… 66

70. Πρέπει ὁ χριστιανός ν’ ἀγαπάει τούς ἁμαρτωλούς;… 67

71. Ποιός θέσπισε τίς νηστεῖες;… 68

72. Ποιά εἶναι ἡ ὠφέλειά μας ἀπό τή νηστεία;… 70

73. Ποιά πρέπει νά εἶναι ἡ σχέση μας μέ τά ἐπίγεια

            ἀγαθά, ὥστε νά μή βλάπτεται ἀπ’ αὐτά ἡ ψυχή μας;… 71

74. Εἶναι μεγάλο κακό ἡ ζήλια;… 74

75. Πῶς θεραπεύεται κανείς ἀπό τό πάθος τῆς ζήλιας;… 75

76. Ποιά πρέπει νά εἶναι ἡ σχέση μας μέ τούς ἀγγέλους;… 77

77. Τί εἶναι τό τάμα;… 78

78. Πῶς πρέπει νά γίνεται ἕνα τάμα;… 78

79. Πῶς μᾶς πολεμοῦν τά πονηρά πνεύματα;… 80

80. Γιατί ὁ Θεός ἀπαγορεύει τή μαγεία;… 82

81. Τί μᾶς συμβουλεύουν οἱ ἅγιοι πατέρες

            σχετικά μέ τήν ἀνάγνωση τοῦ Ψαλτηρίου;… 82

82. Γιατί εἶναι ἀπαραίτητο νά προσευχόμαστε;… 83

83. Πῶς θά εἶναι ἡ προσευχή μας καρποφόρα καί εὐάρεστη στόν Θεό;… 86

84. Σέ τί μᾶς ὠφελεῖ τό Μυστήριο τῆς Μετάνοιας-Ἐξομολογήσεως;… 88

85. Πρέπει νά προσευχόμαστε καί γιά τούς ἄλλους;… 88

86. Εἶναι ἀλήθεια πώς ὁ Θεός προνοεῖ καί φροντίζει γιά τόν κόσμο;… 90

87. Ποιά εἶναι τά γνωρίσματα τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης πρός τόν Θεό;… 92

88. Τί εἶναι βλασφημία;… 93

89. Πῶς θά γίνει ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν;… 94

90. Τί μᾶς δίνει τό Βάπτισμα;… 96

91. Πρέπει ὁ χριστιανός νά συμφιλιώνει τούς

            συνανθρώπους του πού ἔχουν ἔχθρα μεταξύ τους;… 97

92. Πρέπει νά προσέχουμε τά λόγια μας;… 97

93. Πότε ἁμαρτάνουμε μέ τά λόγια;… 98

94. Ποιά ἁμαρτήματα εἶναι θανάσιμα;… 99

95. Ποιός εἶναι ὁ σκοπός τῆς ἐπίγειας ζωῆς μας;… 100

96. Πῶς πρέπει νά ἀντιμετωπίζει ὁ χριστιανός τίς ἀσθένειες;… 101

97. Ποιά πρέπει νά εἶναι ἡ σχέση μας μέ τούς ἁγίους;… 103

98. Πῶς μπορεῖ κανείς νά πάρει σταθερή ἀπόφαση

            γιά διόρθωση τοῦ βίου του;… 104

99. Ποιό εἶναι τό ἔργο τοῦ φύλακά μας ἀγγέλου;… 104

100. Ποιούς, πότε καί μέ ποιό τρόπο νά ἐλεοῦμε;… 105

101. Μέ ποιούς τρόπους παραβαίνουμε τό χρέος τῆς τιμῆς τοῦ πλησίον;… 106

102. Ποιά εἶναι τά γνωρίσματα τῆς ἀληθινῆς φιλίας;… 107

103. Τί νά κάνουμε, ὅταν μᾶς βρίσκει θλίψη… 108

104. Ποιά εἶναι τά ἀποτελέσματα τῆς προσευχῆς… 109

105. Τί εἶναι χριστιανική ἀρετή;… 110

106. Τί εἶναι σκάνδαλο;… 110

107. Ποιό εἶναι τό θεμέλιο τῆς εὐημερίας ἑνός λαοῦ;… 112

108. Πόσο ἐπικίνδυνη εἶναι ἡ ἀναβολή τῆς μετάνοιας καί τῆς διορθώσεώς μας;… 113

109. Πῶς θά ζοῦν οἱ δίκαιοι στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν μετά τή φοβερή Κρίση… 114

110. Τί εἶναι θάνατος;… 116

111. Κρίνεται ἡ ψυχή ἀμέσως μετά τήν ἔξοδό της ἀπό τό σῶμα;… 117

112. Ποιές ἦταν οἱ συνέπειες τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος;… 118

113. Μοῦ φαίνεται ὅτι κανένας δέν μέ ἀγαπάει,

            γι’ αὐτό νιώθω ἕνα κενό στήν ψυχή μου. Τί μοῦ συμβαίνει;… 120

114. Μέ ποιό τρόπο τό ψωμί καί τό κρασί μεταβάλλονται

            στή Λειτουργία σέ Σῶμα καί Αἷμα τοῦ Χριστοῦ;… 121

115. Ἡ ψευδορκία εἶναι βαρύ ἁμάρτημα;… 121

116. Τί εἶναι ὑπερηφάνεια;… 122

117. Ποιά εἶναι ἡ χριστιανική ὑπομονή;… 123

118. Γιατί πρέπει νά κοπιάζει τόσο ὁ ἄνθρωπος;… 124

119. Τί εἶναι ἡ διάκριση;… 125

120. Συχνά μέ τή συμπεριφορά μου στενοχωρῶ τούς ἄλλους. Τί νά κάνω;… 126

121. Σέ τί μᾶς βοηθάει ἡ ἀρετή;… 127

122. Πῶς πρέπει νά εἶναι ἡ ἐξωτερική ἐμφάνιση τοῦ χριστιανοῦ;… 127

123. Τί νά κάνω, γιά νά νικήσω τό φόβο καί τήν ντροπή στήν Ἐξομολόγηση;… 128

124. Πῶς πρέπει νά ἐξομολογοῦμαι;… 129

125. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀλάθητη;… 130

126. Γιά τί πρέπει περισσότερο ἀπ’ ὅλα, ὅσα ἀφοροῦν

            τόν ἑαυτό του, νά νοιάζεται ὁ χριστιανός;… 130

127. Τί νά κάνω γιά ν’ ἀποφεύγω τήν ἀργολογία;… 132

128. Πῶς πρέπει νά φροντίζουμε τήν ψυχή μας;… 133

129. Ἐπιτρέπεται στό χριστιανό νά ζητάει ἀπό τόν

            Θεό πειρασμούς ἤ νά τούς ἐπιδιώκει ὁ ἴδιος;… 133

130. Ὑπάρχει ἁμαρτία ἀπό ἄγνοια;… 135

131. Τί εἶναι ἡ μακαριότητα τῶν ἀγγέλων;… 136

132. Ποιές εἶναι οἱ σχέσει

Γράψτε μια αξιολόγηση

Σημείωση: η HTML δεν επεξεργάζεται!
Κακή Καλή
Captcha
6,00€
  • Προσωρινά Εξαντλημένο: Διαθέσιμο
  • ISBN: 9789609626002
  • MPN: 9789609626002
Προβολές Προϊόντος: 1296
Τα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.