ΜΕΝΟΥ
Το καλάθι σας

Βίος Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (πανόδετο)

Βίος Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (πανόδετο)
Βίος Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (πανόδετο)

Βίος Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (πανόδετο)

 

Ιερομονάχου ΙΣΑΑΚ

Περιγραφή

Η ακριβής βιογραφία του Αγίου με γνώση και αλήθεια. Η ιδιαίτερη χάρη του προσώπου του με τη δύναμη της μυστικής του σχέσης με το Θεό, χωρίς να καταργούνται τα χαρακτηριστικά της ιδιοσυγκρασίας του -χιούμορ, ευστροφία, επιείκεια-, μέσα στη ατμόσφαιρα της εποχής μας, του τόπου καταγωγής του, της οικογένειάς του και των τόπων όπου έζησε. Ένα βιβλίο, που συναρπάζει, στηρίζει, παρηγορεί, χαροποιεί.

ΙSBN: 9789608959316
Σχήμα: 14x21
Σελίδες: 760
 
Εκδότης: Ι.ΗΣ.ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 
 
Περιεχόμενα>> 
 
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 18
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 19

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ο ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΒΙΟΣ

Α'. ΟΙ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑ ΠΡΟΓΟΝΟΙ
α'. Τα ακριτικά Φάρασα 33
β'. Η οικογένεια του 35
γ'. Βάπτιση και ξερριζωμός 37

Β'. ΑΣΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ
α'. Ανατροφή «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου» 43
β'. Παιδικές ασκήσεις 44
γ'. Ξυλουργός 48
δ'. Χαριτωμένο παιδί 50
ε'. Με οδηγό τον Σταυρό 51
ς'. Θεοπτία 51
ζ'. Προετοιμασία για την μοναχική ζωή 53
η'. Φροντίδα για τους άλλους 55
θ'. Κίνδυνοι και δοκιμασίες 58
ι'. Στήριγμα της οικογένειας του 60

Γ'. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ
α'. Διαβιβαστής φιλότιμος 65
β'. Κακουχίες 66
γ'. Ασκήσεις και εμπειρίες 67
δ'. Θυσία για τους άλλους 69
ε'. Ευεργετεί και συκοφαντείται 70
ς-'. Σώζει την Μονάδα τους 71
ζ'. Αυτοθυσία 72
η'. Προσεύχεται εν μέσω σφαιρών 74
θ'. Ανυπακοή σε βλάσφημο 74

Δ'. ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
α'. Πρώτη επίσκεψη στο Άγιον Όρος 79
β'. Έργασία και προετοιμασία 82

Ε'. ΚΟΙΝΟΒΙΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ
α'. Εμπόδιο πριν από την αναχώρηση 87
β'. Κοινοβιάτης Εσφιγμενίτης 88
γ'. Δοκιμή και διακονήματα 89
δ'. Αγώνες αρχαρίου 90
ε'. «Με τηγάνισε η αγάπη των δικών μου» 92
ς'. Δαιμονικές εμφανίσεις 92
ζ'. Ρασοευχή 93
η'. Βλέπει τον Αμνό να σπαρταρά 93
θ'. Νηπτικός εργάτης 94
ι'. Αιματηρή υπακοή 95
ια'. Επίσκεψη της θείας χάριτος 98
ιβ'. Αναχώρηση για ησυχία 98
ζ". ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΡΡΥΘΜΗ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΘΕΟΥ
α'. Υποτακτικός σε Γέροντα 103
β'. Πρόθυμος διακονητής και αφανής αγωνιστής 105
γ'. Λογισμός υπερηφάνειας 108
5'. «Ταγκαλίστικα» πειράγματα 108
ε'. Επινοεί τρόπο βοηθείας 109
ς. Στην Κόνιτσα για θεραπεία 110
ζ'. Η πρόνοια του Θεού 112
η'. Μικρόσχημος 113
θ'. Σχέση με ενάρετους πατέρες 115
ι'. Ευλογίες από την Παναγία 116
ία'. Λαμβάνει αποκάλυψη 118

Ζ'. ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΣΤΟΜΙΟΥ ΚΟΝΙΤΣΗΣ
α'. Ανακαίνιση του Μοναστηρίου 123
β'. Επιβάλλει τον σεβασμό 127
γ'. Πήδα στον γκρεμό 129
δ'. Ανακομιδή του οσίου Αρσενίου 130
ε'. Κόποι, ασκήσεις και ησυχία 133
ς'. Προστάτης πτωχών και ορφανών 136
ζ'. Μαρτυρική αντιμετώπιση πειρασμού 138
η'. Αντιαιρετικοί αγώνες 140
θ'. «Αγόμενος υπό του Πνεύματος » 141
ι'. Δαιμονικές επιθέσεις 143
ια'. Σωτηρία από θεία πρόνοια 144
ιβ'. Νυκτερινή επίσκεψη της Παναγίας 145
ιγ'. Αληθοφανές δαιμονικό δράμα 147
ιδ'. Οικειότητα με τα αγρία ζώα 148
ιε'. Άλλα Στομιώτικα περιστατικά 150
ις'. Αναχώρηση από το Στόμιο 154

Η'. ΕΡΗΜΙΤΗΣ ΣΤΟ ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟΝ ΟΡΟΣ ΣΙΝΑ
α'. Μετάβαση στο Σινά 161
β'. Λύει την ανομβρία 164
γ'. Μακαρία ερημική ζωή 165
δ'. «Αισθάνθηκα την θεία Κοινωνία » 169
ε'. Εργόχειρο και ελεημοσύνες 170
ς'. «Την εν τη ερήμω πειραζόμενος » 173
ζ'. Συντροφιά του ερημίτη 175
η'. Απάθεια των Θεοπατόρων 176
θ'. Στους αγίους Τεσσαράκοντα 177
ι. Η κοίμηση της μητέρας του 177
ια'. Το όνομα του Καζαντζάκη 177
ιβ'. Παρηγορείται ακοινώνητος 178
ιγ'. Αόρατος πόλεμος και ανέκφραστες
καταστάσεις 179
ιδ'. Εγκαταλείπει την γλυκεία έρημο 181

Θ'. ΣΤΗΝ ΙΒΗΡΙΤΙΚΗ ΣΚΗΤΗ
α'. Ησυχία ή συνοδεία; 185
β'. Όψεις της σκητιώτικης βιοτής 187
γ'. Βοήθα ψυχή κεκοιμημένου 189
δ'. Υπεράσπιση από τον Τίμιο Πρόδρομο 190
ε'. Διαβολικό πετροβόλημα 191
ς'. Τροφή από Άγγελο 192
ζ'. Μεγαλόσχημος 192
η'. Εγχείρηση στους πνεύμονες 193

Ι'. ΣΤΑ ΕΡΗΜΙΚΑ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΑ
α'. Στο ξηροκάλυβο του Υπατίου 199
β'. Φανέλλες σε ασκητή 201
γ'. Ο δαιμονισμένος 202
δ'. «Έλυσε τον γόρδιο δεσμό μου» 202
ε'. Η πτωχεία του 203
ς'. «Εγώ όλο τρώω » 204
ζ'. Φως γλυκύτατον 205
η'. Ίδρυση Ησυχαστηρίου 206

ΙΑ'. ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΒΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
α'. Στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα 209
β'. Η κοίμηση του παπα-Τύχωνα 210
γ'. Η ζωή του στον "Τίμιο Σταυρό" 212
δ'. «Φως ταις τρίβοις μου» 217
ε'. Στηρίζει νέο μοναχό 219
ς'. Θεόσταλτο ψάρι 220
ζ'. Εμφάνιση του οσίου Αρσενίου 222
η'. Ο παπα-Τύχων και ο πειρασμός 223
θ'. Στήν Τήνο 224
ι'. Η σιγή των πουλιών 225
ία'. Ο πλανεμένος 226
ιβ'. Συμπάσχων με ασθενή 227
ιγ'. Η ελιά και τα ράσα 231
ιδ'. Στα Φάρασα 232
ιε'. Η κολασμένη ψυχή 235
ις'. Η αγία Ευφημία! 236
ιζ'. Ο «Όλετ» 240
ιη'. Προσευχή υπέρ των δαιμόνων! 241
ιθ'. Δαιμονικά πειράγματα 242
κ'. Σώος από τα πυρά 243
κα'. Επίσκεψη αλησμόνητη 244
κβ'. Βλέπει ψυχή 245
κγ'. Ο Γιωργάκης από το Θιβέτ 246
κδ'. Στην Αυστραλία 248
κε'. Ο νυκτερινός επισκέπτης 253
κς'. Εμφάνιση του Χριστού 254
κζ'. Δρόμοι και αυτοκίνητα 256
κη'. Πρόρρηση 258
κθ'. Εικόνα φωτοβολούσα 259
λ'. Ο «πολύ αδικημένος» Άγιος 259
λα'. Πλήθος δαιμόνων 262
λβ'. Συνηγορία όφεως 262
λγ'. «Προσηύξατο και ο ουρανός υετόν έδωκε» 263
λδ'. Ο φύλακας Άγγελος 264
λε'. Μια διαφορετική πανήγυρη 264
λς'. Απαντήσεις με άλλον τρόπο 269
λζ'. Θεία Λειτουργία στον "Τίμιο Σταυρό" 271
λη'. «Ο Θεός είναι υποχρεωμένος να βοηθά!» 274
λθ'. Εύθυμα και εύστροφα 275

IB'. ΣΤΗΝ "ΠΑΝΑΓΟΥΔΑ".
ΔΟΣΙΜΟ ΣΤΟΥΣ ΠΟΝΕΜΕΝΟΥΣ
α'. Εγκατάσταση στην "Παναγούδα" 285
β'. Οί άγιοι Παντελεήμων και Λουκιλλιανός 288
γ'. «Παρακαλείτε τον λαόν μου» 290
δ'. Εμφάνιση του αγίου Βλασίου 294
ε'. Ευωδία από το «"Άξιον εστί» 296
ς'. Τα Λείψανα του αγίου Κοσμά του Πρώτου 297
ζ'. «Κατσίκι» στο ταβάνι 297
η'. Φώτα πολλά στο Κελλί του 298
θ'. Υπόσχεση της Παναγίας 299
ι'. Στούς Αγίους Τόπους και στο Σινά 300
ία'. Ενέργειες θείας χάριτος 302
ιβ'. Όραμα προσευχομένου παιδιού 304
ιγ'. «Χριστέ μου, ευλόγησε με » 304
ιδ'. «Φοβερό όραμα!» 305
ιέ'. «Η Παναγία!» 306
ις'. Περί ΑντιΧριστού, 666 και ταυτοτήτων 307
ιζ'. Ευωδία αγίου Λειψάνου 311
ιη'. Εγχείρηση κήλης 311
ιθ'. Εκπλήξεις 313
κ'. Η βλάσφημη ταινία 314
κα'. Βλέπει την χάρι της Ιερωσύνης 316
κβ'. «Μεταμόρφωση» 317
κγ'. Απαντά στον λογισμό του 319
κδ'. «Έχεις σπασμένα πόδια» 320
κε'. Θεραπείες ασθενών 320
κς'. «Θα πάρουμε την Πόλη» 324
κζ'. «Να ζητήσης συγχώρηση» 325
κη'. «Νάχης πνευματική αρχοντιά» 326
κθ'. Η κίνηση της καντήλας 327
λ'. «Έρχεται » 328
λα'. Ο Ινδουιστής αρχηγός 329
λβ'. Ο μαθητής του Μαχαράτζι 330
λγ'. Ο Γέροντας και οι νέοι 330

ΙΓ. ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙΑ ΚΟΙΜΗΣΗ
α'. Πόνος και ασθένειες 347
β'. «Μου συνέβη κάτι» 349
γ'. Στα όρια της αντοχής του 350
δ'. Η τελευταία έξοδος. Εξέλιξη της ασθενείας 353
ε'. Προσφορά με μαρτυρικούς πόνους 355
ς'. Μακαρία και αφανής κοίμηση 359

ΙΔ'. ΘΑΥΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ
α'. «Ουκ απέστη ημών» 367
β'. Ευωδία 368
γ'. Βγάζει δαιμόνιο 371
δ'. Διάσωση παιδιού 372
ε'. Εμφάνιση και βοήθεια σε φοιτητή 373
ς'. Εμφάνιση σε όνειρο 374
ζ'. Θαυμαστή εμφάνιση και βοήθεια 375
η'. Αόρατη αισθητή παρουσία 376
θ'. Επεμβάσεις σε τροχαία 377
ι'. Πνευματικές νεκραναστάσεις 381
ία'. Εξαφανίζει ογκίδιο 383
ιβ'. Θεραπεία δαιμονισμένης 383
ιγ'. Παρέχει ανάβλεψη 385

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Α'. ΑΡΕΤΕΣ
α'. Ξενιτεία ακρότατη 391
β'. Υπακοή 398
γ'. «Πλουτοταπείνωσις» 405
δ'. Εργάτης και κήρυξ μετανοίας 417
ε'. Ακτημοσύνη 425
ς'. «Ασκήσεως απληστία» 432
ζ'. «Κοπιών και εργαζόμενος» 447
η'. Άρωμα ευλαβείας 457
θ'. «Δικαιοσύνην ηγάπησε» 466
ι'. Φιλότιμο 471
ία'. Εμπιστοσύνη στην θεία πρόνοια 474
ιβ'. Άγγελος ειρήνης 480
ιγ'. Λύχνος διακρίσεως 485
ιδ'. Ησυχίας εραστής 495
ιέ'. Νήψη 504
ις'. Προσευχή - Το τυπικό του 511
ιζ'. Απάθεια 534
ιη'. Αγάπη αρχοντική 538

Β'. ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ
α'. Υπέρβαση των νόμων της φύσεως 557
β'. Συμφιλίωση με την κτίση 574
γ'. Ευχέτης του σύμπαντος κόσμου 580
δ'. Διδάσκαλος χαρισματούχος 589
ε'. Χάρισμα παρακλήσεως 594
ς'. Δαιμόνων αντίπαλος και διώκτης 600
ζ'. «Μύρον εκκενωθέν» 613
η'. Συνεννόηση με ετερογλώσσους 618
θ'. Παράδοξες μεταβάσεις 622
ι'. Αίσθηση προσευχών και επικλήσεων 627
ια'. Γνώστης της καταστάσεως κεκοιμημένων 632
ιβ'. Διόραση και προόραση 635
ιγ'. Χάρισμα ιάσεων 658
ιδ'. Αγιοφάνειες 673
ιέ'. Προβολέας ακτίστου φωτός 678

Γ'. ΠΡΟΣΦΟΡΑ
α'. Καθηγητής της ερήμου 689
β'. Ιεραποστολή από την έρημο 693
γ'. Έξοδοι στον κόσμο 700
δ'. Υπέρμαχος της παραδόσεως 712
ε'. Προς την μητέρα Εκκλησία 726
ς'. Υπέρ του γένους και της Πατρίδος 737

ΕΠΙΜΕΤΡΟ
α'. Μορφή, χαρακτήρας
και φυσικά χαρίσματα του Γέροντα 749
β'. Το μήνυμα του 755
γ'. Η πνευματική διαθήκη του Γέροντα 758

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 760

Γράψτε μια αξιολόγηση

Σημείωση: η HTML δεν επεξεργάζεται!
Κακή Καλή
Captcha
17,00€
  • Προσωρινά Εξαντλημένο: Διαθέσιμο
  • ISBN: 9789608959316
  • MPN: 9789608959316
Προβολές Προϊόντος: 1326
Τα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.