ΜΕΝΟΥ
Το καλάθι σας

Κλίμαξ Βιβλιοδετημένο Δερματίνη (κείμενο & μετάφραση)

Κλίμαξ Βιβλιοδετημένο Δερματίνη  (κείμενο & μετάφραση)
Κλίμαξ Βιβλιοδετημένο Δερματίνη (κείμενο & μετάφραση)

Κλίμαξ (κείμενο-μετάφραση)

Συγγραφέας : Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης

Κατηγορία : Α) Κείμενα-Μεταφράσεις

Έκδοση : 12η-2009

Σχήμα : 17x24

Βιβλιοδεσία : σκληρή

Αριθμός σελίδων : ις΄+472


 

Τιμή : 21,00 €
 
Περιγραφή

Τό ἀριστούργημα τῆς ὀρθόδοξης ἀσκητικῆς γραμματείας, πού συντάχθηκε ἀπό τό θεοκίνητο χέρι τοῦ ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου. Τό ἱερογράφημα αὐτό τοῦ Θεοβαδίστου Ὄρους προσφέρεται στόν σύγχρονο ἄνθρωπο σάν ἀσφαλής ὁδηγός στήν πορεία του γιά τήν πνευματική τελείωση, μέ ἐκτενή εἰσαγωγή, νεοελληνική μετάφραση, σχόλια, πίνακες καί εὑρετήρια. «Ἀδελφὲ ἐν Κυρίῳ καὶ συστρατιῶτα, σὺ ποὺ ἐπιθυμεῖς τὴν ἀνοδικὴν πορείαν καὶ μάχεσαι διὰ τὴν κατάκτησιν τοῦ οὐρανοῦ, λάβε εἰς χεῖρας σου τὴν ὁσιακὴν ταύτην βίβλον. Διάβαζε καὶ πορεύου. Κάθε λόγος της ἀποτελεῖ καὶ μίαν νέαν βαθμίδα ἀνόδου. Προχώρει μὲ ἀνδρείαν, ὅσον καὶ ἄν σοῦ παρουσιάζεται ὁ δρόμος ἀνηφορικὸς καὶ ἀκανθόσπαρτος… Ἔχε προσηλωμένον τὸ βλέμμα σου εἰς τὴν τελευταίαν βαθμίδα, ὅπου ὁ Κύριος καὶ Νυμφίος τῶν ψυχῶν μας μᾶς ἀναμένει…».

 (Ἀπό τόν πρόλογο τοῦ μακαριστοῦ Καθηγουμένου τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. Χερουβείμ).

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στίχοι εἰς τόν Ἅγιον Ἰωάννην τῆς Κλίμακος… ιγ΄

Ἀπολυτίκιον, Κοντάκιον, Μεγαλυνάριον… ιε΄

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ὁ συγγραφεύς… 1

Ἡ Κλῖμαξ… 2

Δομή… 3

Ὕφος καί γλῶσσα… 3

Διδασκαλία… 5

Ἀξία… 6

Πηγαί… 7

Ἐπιδράσεις… 9

Τό corpus τῆς Κλίμακος… 10

Στίχοι καί ἐπιγράμματα… 10

Σχόλια… 11

Ἐξηγητικά ἔργα… 12

Μεταφράσεις… 12

Χειρόγραφος παράδοσις… 14

Ἐκδόσεις… 14

Σύντομος βιογραφία τοῦ μακαρίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου… 17

Ἕτερα βιογραφικά στοιχεῖα… 25

Ἐπιστολή Ἰωάννου, ἡγουμένου τῆς Ραϊθοῦ πρός Ἰωάννην τόν Σιναΐτην… 27

Ἡ ἀπάντησις εἰς τήν ἐπιστολήν… 29

Κλῖμαξ θείας ἀνόδου… 31

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΟΝ

Λόγος Α΄ Περί ἀποταγῆς… 37

Λόγος Β΄ Περί ἀπροσπαθείας… 50

Λόγος Γ΄ Περί ξενιτείας… 56

Λόγος Δ΄ Περί ὑπακοῆς… 65

Λόγος Ε΄ Περί μετανοίας…115

Λόγος ΣΤ΄ Περί μνήμης θανάτου… 134

Λόγος Ζ΄ Περί τοῦ χαροποιοῦ πένθους… 140

Λόγος Η΄ Περί ἀοργησίας… 157

Λόγος Θ΄ Περί μνησικακίας… 166

Λόγος Ι΄ Περί καταλαλιᾶς… 170

Λόγος ΙΑ΄ Περί πολυλογίας καί σιωπῆς… 175

Λόγος ΙΒ΄ Περί ψεύδους… 178

Λόγος ΙΓ΄ Περί ἀκηδίας… 181

Λόγος ΙΔ΄ Περί γαστριμαργίας… 185

Λόγος ΙΕ΄ Περί ἁγνείας… 194

Λόγος ΙΣΤ΄ Περί φιλαργυρίας… 218

Λόγος ΙΖ΄ Περί ἀναισθησίας… 223

Λόγος ΙΗ΄ Περί ὕπνου καί προσευχῆς… 227

Λόγος ΙΘ΄ Περί ἀγρυπνίας… 230

Λόγος Κ΄ Περί δειλίας… 234

Λόγος ΚΑ΄ Περί κενοδοξίας… 237

Λόγος ΚΒ΄ Περί ὑπερηφανείας… 246

Λόγος ΚΓ΄ Περί λογισμῶν βλασφημίας… 253

Λόγος ΚΔ΄ Περί πραότητος καί ἁπλότητος… 258

Λόγος ΚΕ΄ Περί ταπεινοφροσύνης… 264

Λόγος ΚΣΤ΄ Περί διακρίσεως

   ΜΕΡΟΣ Α΄ Περί διακρίσεως  λογισμῶν καί παθῶν καί ἀρετῶν… 281

   ΜΕΡΟΣ Β΄ Περί διακρίσεως εὐδιακρίτου… 306

   ΜΕΡΟΣ Γ΄ Σύντομος ἀνακεφαλαίωσις τῶν προηγουμένων… 326

Λόγος ΚΖ΄ Περί ἡσυχίας

   ΜΕΡΟΣ Α΄ Διά τήν ἱεράν «ἡσυχίαν», τήν σωματικήν καί τήν ψυχικήν… 334

   ΜΕΡΟΣ Β΄ Περί διαφορᾶς καί διακρίσεως ἡσυχιῶν… 341

Λόγος ΚΗ΄ Περί προσευχῆς… 355

Λόγος ΚΘ΄ Περί ἀπαθείας… 368

Λόγος Λ΄ Περί ἀγάπης, ἐλπίδος καί πίστεως… 373

Σύντομος προτροπή… 380

Λόγος ἕτερος, Εἰς τόν Ποιμένα… 381

ΣΧΟΛΙΑ…409

ΠΙΝΑΚΕΣ

   Μικρόν γλωσσάριον… 439

   Πίναξ ἁγιογραφικῶν χωρίων… 443

   Εὑρετήριον ὀνομάτων καί θεμάτων… 447

   Βιβλιογραφία… 467

   Τά κυριώτερα παροράματα… 469

Γράψτε μια αξιολόγηση

Σημείωση: η HTML δεν επεξεργάζεται!
Κακή Καλή
Captcha
21,00€
  • Προσωρινά Εξαντλημένο: Διαθέσιμο
  • ISBN: 9789609626330
  • MPN: 9789609626330
Προβολές Προϊόντος: 887
Τα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.